ЕДНОСТАВНОСТ ПРЕД СЕ!

„Едноставноста е ултимативна софистицираност!“ - Леонардо Да Вични

Токму едноставноста е главна карактеристика на нашите TAFE трактори, најпродаваните трактори со најдолга, три годишна гаранција за квалитет!

Едноставен дизајн 
- Едноставно користење 
- Едноставно одржување 

Траат долго, функционираат беспрекорно, имаат се што Ви треба, а сега се достапни по исклучително поволни услови на одложено плаќање.

-Рок на отплата: 5 години
-Каматна стапка: 3,9%
-Учество: 0%
-Месечни, квартални или годишни ануитети

Информации за плаќање на рати: 078/328-340

Цени од 8.950 EUR!

ЕДНОСТАВНО е да поседувате TAFE трактор!